Kirkkoneuvoston- ja valtuuston pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2023

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 2023

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2022

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 2022

Toiminta- ja taloussuunnitelmat

Talousarvio (pdf)2022

Tilinpäätökset

Tilinpäätöslaskelmat 2018 ja 2019 (pdf)

Tilinpäätös 2020 (pdf)