Kirkkoneuvoston- ja valtuuston pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2020

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 2020

Yhteenveto tilinpäätöksestä 2019

Tilinpäätöslaskelmat pdf