Kaste

"Minä olen suuri ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä." Ps. 139 

Suurin osa suomalaisista kastetaan sylilapsina, mikä kuuluu useimpien suurten kristillisten kirkkojen perinteeseen. Lapselle kaste on ensimmäinen oma juhla. Kasteeseen perustuvat myös muut kirkolliset toimitukset eli konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen.

Jotta lapsi voidaan kastaa, täytyy ainakin toisen vanhemmista olla luterilaisen kirkon jäsen. Lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsen uskonnollisesta asemasta.

Kastettavalla tulee olla kummeina vähintään kaksi luterilaisen kirkon konfirmoitua jäsentä. Lisäksi kummina voi olla myös muuhun kristilliseen kirkkoon kuuluva henkilö tietyin edellytyksin.

Vanhemmat saavat lapsen syntymän jälkeen postitse kotiin lomakkeen lapsen tietojen antamista varten. Kyseessä on väestörekisterikeskuksen lomake. Siihen merkitään lapsen etunimet ja sukunimi sekä kastettavan lapsen kummien nimet, henkilötunnukset ja kotiseurakunta.

Kaste voidaan toimittaa perheen itse valitsemassa paikassa; kodissa, isovanhempien luona, kirkossa tai muissa tiloissa. Perheenjäsenet ja sukulaiset voivat osallistua kastetilaisuuteen esimerkiksi lukemalla evankeliumin, muun raamatuntekstin tai rukouksen tai esittämällä musiikkia.

Kasteesta sovitaan kahden kuukauden kuluessa ottamalla yhteys suoraan kirkkoherraan. Kanttori voi pyydettäessä osallistua kastetoimituksen musiikin toteutukseen olipa kaste kotona tai kirkossa. Musiikkitoiveista on hyvä sopia hyvissä ajoin ennen juhlaa.

Kastevirsiä

Virsikirjan kastevirret vievät kasteen kaikkein syvimmän merkityksen äärelle. Kastevirsien sanoituksissa on rakkautta, turvaa, enkeleitä. Suosituimpia kastevirsiä ovat:
 

 • 492 Ystävä sä lapsien
 • 499 Jumalan kämmenellä
 • 503 Taivaan Isä suojan antaa
 • 808 Herra, olet luojani (Ystävä sä lapsien -sävelellä)
 • 809 Juhla on nyt, riemullinen ( Jumala loi auringon kuun –sävelellä )

Suosituimpien virsien lisäksi kannattaa tutustua seuraaviin vaihtoehtoihin:

 • 216 Pyhä Isä Jumala
 • 217 Täynnä kiitosta ja hämennystä
 • 218 Tuomme luokse Jeesuksen
 • 395 Jo ennen syntymääni, kun uinuin toivona
 • 490 Mä silmät luon ylös Taivaaseen
 • 810 Jo ennen syntymääni näit minut, Jumala

Virsistä kannattaa jutella myös kastepapin tai seurakunnan kanttorin kanssa. Myös muita kastetilaisuuteen sopivia lauluja voi käyttää.

Kaksi vanhaa kastemekkoa henkarissa.

Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin.
Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä."

Katkelma lasten evankeliumista (Mark. 10:13-16)

Kastetilaisuuden kulku

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä, jolloin kyseessä on lapsen kaste. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi. Lue lisää ristiäistilaisuuden kulusta.

Kummien valinta ja tehtävät

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään kaksi.
Lue lisää kummiudesta.

Luterilainen kirkko kastaa kaiken ikäisiä

Lapsikaste on tavallisin tapa liittää kirkon jäseneksi. Luterilaisessa kirkossa kastetaan myös nuoria ja aikuisia – siis kaikenikäisiä. Lue lisää nuoren ja aikuisen kasteesta.