Mukana yhteisessä päätöksenteossa

Kirkkovaltuuston jäsenet 2019-2022

Puheenjohtaja Ilona Ääritalo
Varapuheenjohtaja Marja Santalahti

Jarmo Mäntynen
Lasse Jalonen
Mari Väisänen
Mika Siusluoto
Mirja Järvelä
Päivi Kordelin
Raila Forss
Ulla-Jaana Kilpeläinen
Anita Nieminen

Varalla
Lista I
Marjut Laine, Tiina Uotila, Katja Nummela, Ari Lagerström, Kirsti Ekroos

Lista II
Harry Näse, Jonna Kallio, Marja Lehtikallio

Kirkkoneuvosto 2021-2022

Puheenjohtaja Kirkkoherra Tiina Rautiainen
Varapuheenjohtaja Jarmo Mäntynen, varajäsen Ulla-Jaana Kilpeläinen

Lasse Jalonen, varajäsen Harry Näse
Marja Vähätalo, varajäsen Heikki Eskola
Raila Forss, varajäsen Marja Lehtikallio
Anita Nieminen, varajäsen Mari Väisänen
Mika Siusluoto, varajäsen Juha Nummela