Hautapaikat

Kustavin hautausmaalla on arkkuhautapaikkoja, uurnapaikkoja ja sirottelualue.
Nykyisen hautaustoimilain perusteella uusia paikkoja ei voi varata ennakkoon. Haudanhallintaoikeudet myönnetään 25 vuodeksi. 

 

Arkkuhaudat

Kaikki arkkupaikat ovat matalapaikkoja, syvähautaa ei ole mahdollista kaivaa. Hautaamisen jälkeen koskemattomuusaika on 20 vuotta. Kukkien kuihtumisen jälkeen omaiset huolehtivat niiden poistamisesta. Hautamuistomerkin voi tuoda mieluummin vasta talven jälkeen. Mikäli muistomerkki poikkeaa oleellisesti vallitsevasta käytännöstä, lupa haetaan kirkkoneuvostolta.

Uurnan hautaaminen

Vainajan tuhka voidaan haudata aikaisintaan kahden viikon kuluttua siunauksesta. Uurnanlaskun toimittaa suntio ja pyydettäessä pappi osallistuu tilaisuuteen. Omaisilla on mahdollisuus osallistua haudan peittämiseen. Tuhka tulee haudata vuoden kuluessa tuhkaamisesta. Laki määrää, ettei tuhkaa saa jakaa osiin ja haudata eri paikkoihin.

Uurnan voi laskea myös arkkupaikkaan, vaikka koskemattomuusaika olisi voimassa. Samaan arkkuhautapaikkaan mahtuu useita uurnia. Kustavin hautausmaalla on sirottelualue uurnalehdon vieressä.

Hautapaikkamaksut 2024 

Hinnat oman kunnan jäsenille    

Arkkuhauta

Oman kunnan jäsenet                     130 €
Sotaveteraanit ja
miinanraivaajat puolisoineen           0 €

Uurnahauta

Oman kunnan jäsenet                     50 €
Sotaveteraanit ja
miinanraivaajat puolisoineen           0 €
 

Hinnat muiden kuntien jäsenille

Arkkuhauta

Muiden kuntien jäsenet                   1200 €  

Uurnahauta

Muiden kuntien jäsenet                   400 €

 

Haudan voimassaoloaika on 25 vuotta.

Hauta on kokonaisuus, jonka kaikkien sijojen tulee olla voimassa yhtä pitkän ajan.

Valkoinen, rukoileva enkelipatsas hautakivellä.