Kustavin hautausmaalla on arkkuhautapaikkoja, uurnapaikkoja ja sirottelualue.

Nykyisen hautaustoimilain perusteella uusia paikkoja ei voi varata ennakkoon. Haudanhallintaoikeudet myönnetään 25 vuodeksi. 

 

Arkkuhaudat

Kaikki arkkupaikat ovat matalapaikkoja, syvähautaa ei ole mahdollista kaivaa. Hautaamisen jälkeen koskemattomuusaika on 20 vuotta. Kukkien kuihtumisen jälkeen omaiset huolehtivat niiden poistamisesta. Hautamuistomerkin voi tuoda mieluummin vasta talven jälkeen. Mikäli muistomerkki poikkeaa oleellisesti vallitsevasta käytännöstä, lupa haetaan kirkkoneuvostolta. 

 

Uurnanlasku

Vainajan tuhka voidaan haudata aikaisintaan kahden viikon kuluttua siunauksesta. Uurnanlaskun toimittaa suntio ja pyydettäessä pappi osallistuu tilaisuuteen. Omaisilla on mahdollisuus osallistua haudan peittämiseen. Tuhka tulee haudata vuoden kuluessa tuhkaamisesta. Laki määrää, ettei tuhkaa saa jakaa osiin ja haudata eri paikkoihin.

Uurnan voi laskea myös arkkupaikkaan, vaikka koskemattomuusaika olisi voimassa. Samaan arkkuhautapaikkaan mahtuu useita uurnia. 

Valkoinen, rukoileva enkelipatsas hautakivellä.

Hautausmaksut 2018      
Arkkuhauta  (haudan avaaaminen ja peittäminen)                     

Oman kunnan jäsenet           380 €                                  

Muiden kuntien jäsenet        600 €    

Haudan peruskunnostus (hautakummun tasoitus ja nurmen kylväminen)
- Kustavin kunnan jäsenet    50€
- muiden kuntien jäsenet      80€                              

Uurnahauta (haudan avaaminen ja peittäminen)

Oman kunnan jäsenet                        70 €

Muiden kuntien jäsenet                     155 €

Sirottelu oman kunnan jäsenet         40 €

Sirottelu muiden kuntien jäsenet      40 €