Kustavin hautausmaalla on arkkuhautapaikkoja, uurnapaikkoja ja sirottelualue.

Nykyisen hautaustoimilain perusteella uusia paikkoja ei voi varata ennakkoon. Haudanhallintaoikeudet myönnetään 25 vuodeksi. 

 

Arkkuhaudat

Kaikki arkkupaikat ovat matalapaikkoja, syvähautaa ei ole mahdollista kaivaa. Hautaamisen jälkeen koskemattomuusaika on 20 vuotta. Kukkien kuihtumisen jälkeen omaiset huolehtivat niiden poistamisesta. Hautamuistomerkin voi tuoda mieluummin vasta talven jälkeen. Mikäli muistomerkki poikkeaa oleellisesti vallitsevasta käytännöstä, lupa haetaan kirkkoneuvostolta. 

Uurnanlasku

Vainajan tuhka voidaan haudata aikaisintaan kahden viikon kuluttua siunauksesta. Uurnanlaskun toimittaa suntio ja pyydettäessä pappi osallistuu tilaisuuteen. Omaisilla on mahdollisuus osallistua haudan peittämiseen. Tuhka tulee haudata vuoden kuluessa tuhkaamisesta. Laki määrää, ettei tuhkaa saa jakaa osiin ja haudata eri paikkoihin.

Uurnan voi laskea myös arkkupaikkaan, vaikka koskemattomuusaika olisi voimassa. Samaan arkkuhautapaikkaan mahtuu useita uurnia. 

Hautapaikkamaksut 2020     

Arkkuhauta

Oman kunnan jäsenet                     130 €
Sotaveteraanit ja
miinanraivaajat puolisoineen           0 €
Muiden kuntien jäsenet                   1144 €                                


Uurnahauta

Oman kunnan jäsenet                     31 €
Sotaveteraanit ja
miinanraivaajat puolisoineen           0 €
Muiden kuntien jäsenet                   260 €

 

Haudan voimassaoloaika on 25 vuotta.

Hauta on kokonaisuus, jonka kaikkien sijojen tulee olla voimassa yhtä pitkän ajan.

 

Valkoinen, rukoileva enkelipatsas hautakivellä.

Hautausmaksut 2020      
Arkkuhauta  (haudan avaaaminen ja peittäminen)                     

Oman kunnan jäsenet          380 €                                  

Muiden kuntien jäsenet        600 €    

Haudan peruskunnostus (hautakummun tasoitus ja nurmen kylväminen)
- Kustavin kunnan jäsenet    50€
- muiden kuntien jäsenet      80€                              

Uurnahauta (haudan avaaminen ja peittäminen)

Oman kunnan jäsenet                       70 €

Muiden kuntien jäsenet                     155 €

Sirottelu oman kunnan jäsenet         40 €

Sirottelu muiden kuntien jäsenet      40 €