Yhteisvastuukeräys Kustavissa

Keräys alkaa vuosittain helmikuun alussa.

Lipaskeräykseen on voinut osallistua ottamalla yhteyttä diakoniin. Keräys on toteutettu alueittain ja Sale Majakan pihalla huhtikuun loppuun mennessä.

Keräyslippaat ovat kiertäneet perinteisesti myös kinkereillä. Tänä vuonna kinkereitä ei voida järjestää. 


Kustavin kinkerit

Isoluodolla 

Rahissa

Vartsalassa
 

Kinkereillä osallistutaan yhteisvastuuseen

Aiheena kulloinenkin yhteisvastuun teema. Osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen olet mukana turvaamassa parempaa elämää maailman katastrofialueilla ja Suomessa.

Yhteisvastuukeräyksen logo