Ajankohtaista - Seurakuntavaalit Kustavissa

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS 

 

Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan kirkkovaltuuston jäseniä seuraavasti: Kustavi 11 jäsentä, Taivassalo 15 jäsentä ja Vehmaa 15 jäsentä. 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas, 

1) joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 

2) joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018 

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 

4) joka ei ole vajaavaltainen 

5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen, 

6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä. 

 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna seuraavasti: Kustavi ma 10-12, Taivassalo ti klo 9-13 ja pe 9-12, Vehmaa ti klo 9-12 ja 15-17 sekä ke klo 9-12 sekä lisäksi kaikissa seurakunnissa ma 17.9.2018 kello 12-16. 

Kirkkoherranvirastojen osoitteet ovat: Kivimaantie 20, Kustavi; Pappilantie 10, Taivassalo; Kirkonkyläntie 220, Vehmaa. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastoista ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi 

 

Kustavi, Taivassalo, Vehmaa 8.8.2018 

Vaalilautakuntien puolesta puheenjohtajat 

 

Kaarina Valtonen Pauli Kurkilahti Leena Heinonen 

Kustavin vaaliltk Taivassalon vaaliltk Vehmaan vaaliltk 

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA 

 

Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon. 

Kunkin seurakunnan äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille maanantaina 3.9.2018 kello 10–14 ja tiistaina 4.9.2018 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa: Kivimaantie 20, Kustavi; Pappilantie 10, Taivassalo; Kirkonkyläntie 220, Vehmaa. 

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi. 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 6.9.2018 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon: Kivimaantie 20, Kustavi; Pappilantie 10, Taivassalo; Kirkonkyläntie 220, Vehmaa. Virasto on tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi auki viimeksi mainittuna päivänä kello 12-16. 

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018 pidettävässä kokouksessaan. 

Kustavi, Taivassalo, Vehmaa 8.8.2018 

 

Vaalilautakuntien puolesta puheenjohtajat 

 

Kaarina Valtonen Pauli Kurkilahti Leena Heinonen 

Kustavin vaaliltk Taivassalon vaaliltk Vehmaan vaaliltk