Diakoniatyön johtokunta

Jäsenet: 

Varajäsenet: 

Lapsi- ja nuorisotyönjohtokunta

Jäsenet:

Varajäsenet: 

Saaristolaisveneessä

Lähetystyön johtokunta

Jäsenet: 

Varajäsenet: