Kirkkovaltuuston jäsenet 2019-2022

Puheenjohtaja Ilona Ääritalo
Varapuheenjohtaja Marja Santalahti

Jarmo Mäntynen
Lasse Jalonen
Mari Väisänen
Mika Siusluoto
Mirja Järvelä
Päivi Kordelin
Raila Forss
Ulla-Jaana Kilpeläinen

Varalla
Lista I
Marjut Laine, Tiina Uotila, Katja Nummela, Ari Lageström, Heikki Jussari, Kirsti Ekroos

Lista II
Harry Näse, Jonna Kallio, Marja Lehtikallio

Kirkkoneuvosto 2019-2020

Puheenjohtaja Kirkkoherra Tiina Rautiainen
Varapuheenjohtaja Jarmo Mäntynen, varajäsen Ulla-Jaana Kilpeläinen

Lasse Jalonen, varajäsen Harry Näse
Marja Vähätalo, varajäsen Heikki Eskola
Raila Forss, varajäsen Marja Lehtikallio
Anita Nieminen, varajäsen Mari Väisänen
Heikki Jussari, varajäsen Mika Siusluoto

Pajunkissoja

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 2019

 

Talouspäällikkö

Tavoitettavissa virka-aikana

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
0400 530 494
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Kirkkoherra vt

Tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse, lisäksi maanantaisin klo 10-12 Kustavin kirkkoherranvirastolla.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja