Kustavin ja Taivassalon seurakuntien yhteinen kirkkoherra

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Kustavin ja Taivassalon seurakuntien yhteisen kirkkoherran viran.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemuksen liitteiksi vaaditaan nimikirjanote ja lääkärintodistus.

Viran erityisiksi tarpeiksi tuomiokapituli on määritellyt:

1. Monipuolinen osaaminen seurakuntatyössä; kirkkoherra työskentelee seurakunnan ainoana pappina.

2. Kyky johtaa kahden seurakunnan hallintoa rinnakkain.

3. Mahdollisuus liikkua sujuvasti seurakuntien alueella

Hakuaika päättyy 6.4.2018 kello 15.00. Tämän jälkeen hakijoille lähetetään kirjallinen haastattelulomake.

Lisäksi hakijoiden on varauduttava alustavasti saapumaan tuomiokapitulissa toteutettavaan haastatteluun

18.4.2018.

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla Kustavin ja Taivassalon seurakuntien kirkkovaltuustojen yhteisessä kokouksessa.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää

tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, Hämeenkatu 13, PL 60,

20501 TURKU.

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen:

Lääkärintodistus liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Liitetiedosto ja nimikirja kohtaan

Ansioluettelo.

Lisätietoja virasta:

Vt. kirkkoherra Tiina Rautiainen p. 044 700 6138, tiina.rautiainen@evl.fi

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen p. 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi

 

Organisaation kuvaus

Kustavin ja Taivassalon seurakunnat sijaitsevat Varsinais-Suomessa meren rannalla.

Seurakunnilla on ollut yhteinen kirkkoherran virkojen hoitaja vuodesta 2016.

Tuomiokapituli perusti seurakunnille yhteisen kirkkoherran viran 2018.

 

http://www.kustavinsrk.fi/

http://taivassalonsrk.nettisivu.org